ALTA S.A.

Główną aktywnością ALTA S.A. jest działalność inwestycyjna. ALTA ma w swoim portfolio Spółkę-właściciela nieruchomości w Siewierzu o łącznej powierzchni ok. 120 ha i działa jako inwestor pierwszej zrównoważonej dzielnicy w Polsce – Siewierz Jeziorna.
Działki w Siewierzu są stopniowo wydzielane i wraz z pełną dokumentacją oraz infrastrukturą oferowane do sprzedaży deweloperom. Obecnie na terenie Siewierza Jeziornej funkcjonuje 5 deweloperów, którzy kupują gotowe do zabudowy działki wraz ze ściśle określoną koncepcją zabudowy, na których powstają budynki wielolokalowe (kamienice) lub jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej. W perspektywie wieloletniej projekt będzie stopniowo rozwijany i docelowo zamieszka w nim ok. 10 000 mieszkańców, a w strefie handlu i usług, zostanie zagospodarowanych 25 ha.

W portfelu inwestycyjnym Spółki znajdują się także podmioty zależne, związane głównie z branżą nieruchomości komercyjnych (biura, przestrzenie handlowo-usługowe i logistyczne).

ALTA realizuje strategię przyjętą na lata 2013 – 2020. Strategia wyznacza jako priorytet realizację projektu Siewierz Jeziorna – pierwszej w Polsce dzielnicy powstającej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i na podstawie zasad nowego urbanizmu.
Drugim zadaniem wyznaczonym w Strategii jest sprzedaż pozostałych aktywów (TUP Property S.A.)
Działalność prowadzona w ramach poszczególnych Inwestycji ma wpływ na kontynuację działalności, możliwość rozwoju, nowe inwestycje czy też wznowienie polityki dywidendowej Spółki w przyszłych okresach.

ALTA S.A. jest jednostką inwestycyjną w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10: „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (dalej MSSF 10).
Na podstawie przepisów MSSF 10, który wszedł w życie dniu 1 stycznia 2014 r., Zarząd jednostki dokonał kwalifikacji ALTA S.A. jako jednostki inwestycyjnej, a udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych odpowiednio jako inwestycje. W efekcie podjętych decyzji Spółka ALTA S.A. nie sporządza  począwszy od dnia 30.06.2014 r. skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Bezpośrednią przyczyną zmiany kwalifikacji Spółki było wejście w życie przepisu MSSF 10.

Główny przedmiotem działalności zgodnie z PKD jest działalność holdingów.

Spółka wpisana jest w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000149976.

Akcje ALTA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1999 r. (dawniej TUP).

Trzyliterowe oznaczenie Spółki w notowaniach giełdowych: AAT

 

Pliki do pobrania:

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij