DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe

dane tys. zł 2019r. 2018r. 2017r. 2016r. 2015r
Zysk/strata netto 149 -8 883 3 981 912 3 149
Aktywa razem 179 949 176 947 199 474 195 636 192 178
Kapitał własny

172 093

171 944 194 536 190 416 189 355
Kapitał zakładowy 15 212 15 212 15 212 15 212 15 212
Wartość księgowa na 1 akcję 11,31 12,37 12,79 12,52 12,45
Dywidenda zł na 1 akcję

Wyniki Spółki ALTA kształtowane są przez wycenę akcji i udziałów Spółek Grupy.

Na dzień 31.12.2019 r. wartość akcji i udziałów z portfela ALTA wyniosła 172 mln zł.

 

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij