DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe

dane tys. zł 2016r. 2015r. 2014r. 2013r. 2012r
Zysk/strata netto 912 3 149 8 856 607 (14 587)
Aktywa razem 195 636 192 178 188 964 182 247 179 233
Kapitał własny 190 416 189 355 186 207 177 351 176 744
Kapitał zakładowy 15 212 15 212 15 212 15 212 15 212
Wartość księgowa na 1 akcję 12,52 12,45 12,24 11,66 11,61
Dywidenda zł na 1 akcję

Wyniki Spółki ALTA kształtowane są przez wycenę akcji i udziałów Spółek Grupy.

Na dzień 31.12.2016 r. wartość akcji i udziałów z portfela ALTA wyniosła 190 mln zł.

DANE FINANSOWE

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij