DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe

dane tys. zł 2018r. 2017r. 2016r. 2015r. 2014r
Zysk/strata netto – 6 612 3 981 912 3 149 8 856
Aktywa razem 193 150 199 474 195 636 192 178 188 964
Kapitał własny 188 147 194 536 190 416 189 355 186 207
Kapitał zakładowy 15 212 15 212 15 212 15 212 15 212
Wartość księgowa na 1 akcję 12,37 12,79 12,52 12,45 12,24
Dywidenda zł na 1 akcję

Wyniki Spółki ALTA kształtowane są przez wycenę akcji i udziałów Spółek Grupy.

Na dzień 31.12.2018 r. wartość akcji i udziałów z portfela ALTA wyniosła 174 mln zł.

 

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij