Aktualności

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023r.

31.01.2023

Zarząd ALTA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023r. Raport roczny za 2022r.: 26.04.2023r. Raport za I kwartał 2023r.: 24.05.2023r. Raport za I półrocze 2023r.: 27.09.2023r. Raport za III kwartał 2023r.: 23.11.2023r.

    

Terminy publikacji raportów w 2022 roku.

01.02.2022

Zarząd ALTA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021r. Raport roczny za 2021r.: 27.04.2022r. Raport za I kwartał 2022r.: 25.05.2022r. Raport za I półrocze 2022r.: 28.09.2022r. Raport za III kwartał 2022r.: 23.11.2022r.

    

Zmiana nazwy spółki

29.11.2021

Dnia 29.11.2021 spółka Chmielowskie zmieniła nazwę na Miasteczko Siewierz Jeziorna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

    

Terminy publikacji raportów w 2021 roku.

29.01.2021

Zarząd ALTA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021r. Raport roczny za 2020r.: 29.04.2021r. Raport za I kwartał 2021r.: 27.05.2021r. Raport za I półrocze 2021r.: 26.08.2021r. Raport za III kwartał 2021r.: 25.11.2021r.

    

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

29.12.2020

ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich: (i) akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu („Akcje”), (ii) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu („Warranty”) - do niezwłocznego ich złożenia w celu ich dematerializacji. Akcje i Warranty należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 18, w dniach roboczych, w godzinach 10:00 – 16:00 Złożenie dokumentów Akcji i Warrantów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Jednocześnie Spółka informuje, że: • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji i Warrantów tracą ważność; • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji i Warrantów zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy lub posiadaczy Warrantów wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe prawa. Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

    

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

11.12.2020

Zarząd spółki Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 oraz art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich: (i) akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu („Akcje”), (ii) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu („Warranty”) - do niezwłocznego ich złożenia w celu ich dematerializacji. Akcje i Warranty należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 18, w dniach roboczych, w godzinach 10:00 – 16:00 Złożenie dokumentów Akcji i Warrantów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Jednocześnie Spółka informuje, że: • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji i Warrantów tracą ważność; • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji i Warrantów zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy lub posiadaczy Warrantów wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe prawa. Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

    

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

18.11.2020

Zarząd spółki Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 oraz art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich: (i) akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu („Akcje”), (ii) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu („Warranty”) - do niezwłocznego ich złożenia w celu ich dematerializacji. Akcje i Warranty należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 18, w dniach roboczych, w godzinach 10:00 – 16:00 Złożenie dokumentów Akcji i Warrantów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Jednocześnie Spółka informuje, że: • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji i Warrantów tracą ważność; • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji i Warrantów zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy lub posiadaczy Warrantów wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe prawa. Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

    

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

27.10.2020

Zarząd spółki Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 oraz art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich: (i) akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu („Akcje”), (ii) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu („Warranty”) - do niezwłocznego ich złożenia w celu ich dematerializacji. Akcje i Warranty należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 18, w dniach roboczych, w godzinach 10:00 – 16:00 Złożenie dokumentów Akcji i Warrantów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Jednocześnie Spółka informuje, że: • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji i Warrantów tracą ważność; • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji i Warrantów zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy lub posiadaczy Warrantów wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe prawa. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

    

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

30.09.2020

Zarząd Spółki ALTA S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu i posiadaczy warantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu - do niezwłocznego ich złożenia w celu ich dematerializacji.

    
menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij