Aktualności

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

18.11.2020

Zarząd spółki Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 oraz art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich: (i) akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu („Akcje”), (ii) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu („Warranty”) - do niezwłocznego ich złożenia w celu ich dematerializacji. Akcje i Warranty należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 18, w dniach roboczych, w godzinach 10:00 – 16:00 Złożenie dokumentów Akcji i Warrantów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Jednocześnie Spółka informuje, że: • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji i Warrantów tracą ważność; • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji i Warrantów zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy lub posiadaczy Warrantów wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe prawa. Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

    

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

27.10.2020

Zarząd spółki Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 oraz art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich: (i) akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu („Akcje”), (ii) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu („Warranty”) - do niezwłocznego ich złożenia w celu ich dematerializacji. Akcje i Warranty należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 18, w dniach roboczych, w godzinach 10:00 – 16:00 Złożenie dokumentów Akcji i Warrantów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Jednocześnie Spółka informuje, że: • od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji i Warrantów tracą ważność; • do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji i Warrantów zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy lub posiadaczy Warrantów wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe prawa. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

    

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

30.09.2020

Zarząd Spółki ALTA S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu i posiadaczy warantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu - do niezwłocznego ich złożenia w celu ich dematerializacji.

    

Terminy publikacji raportów w 2020 roku.

31.01.2020

Raport roczny za 2019r.: 30.04.2020r. Raport za I kwartał 2020r.: 27.05.2020r. Raport za I półrocze 2020r.: 30.09.2020r. Raport za III kwartał 2020r.: 26.11.2020r.

    

Terminy publikacji raportów w 2019 roku.

31.01.2019

Raport roczny za 2018r.: 17.04.2019r. Raport za I kwartał 2019r. : 23.05.2019r. Raport za I półrocze 2019r.: 4.09.2019r. Raport za III kwartał 2019r.: 20.11.2019r.

    

RODO

28.11.2018

    

Nowy adres siedziby ALTA S.A.

01.08.2018

Zarząd ALTA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dniem 1 sierpnia 2018r. ulega zmianie adres siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Emitenta: ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa Dotychczasowy adres siedziby Emitenta: ul. Bonifraterska 18, 00-203 Warszawa

    

ALTA ogłasza nową strategię do 2022 r., chce sprzedać część projektu Siewierz Jeziorna i rozszerzyć profil działalności

24.05.2018

 Spółka ALTA - inwestor pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna, właściciel spółki TUP Property S.A. posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych - ogłasza nową czteroletnią strategię na lata 2018-2022. Chce m. in. sprzedać część flagowego projektu i angażować się w projekty rewitalizacji, planowania i zarządzania obszarami miejskimi. 

    

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

27.02.2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTA wybrało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie podczas WZA zatwierdzono rezygnację Lesława Moritza z zasiadania w RN. Nowi członkowie, Marek Garliński i Krzysztof Kaczmarczyk, spełniają kryteria niezależności, co oznacza, że Rada będzie składać się wyłącznie z członków niezależnych. Radzie Nadzorczej powierzono funkcję Komitetu Audytu.

    
menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij