Aktualności

Terminy publikacji raportów w 2019 roku.

31.01.2019

Raport roczny za 2018r.: 17.04.2019r. Raport za I kwartał 2019r. : 23.05.2019r. Raport za I półrocze 2019r.: 4.09.2019r. Raport za III kwartał 2019r.: 20.11.2019r.

    

RODO

28.11.2018

    

Nowy adres siedziby ALTA S.A.

01.08.2018

Zarząd ALTA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dniem 1 sierpnia 2018r. ulega zmianie adres siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Emitenta: ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa Dotychczasowy adres siedziby Emitenta: ul. Bonifraterska 18, 00-203 Warszawa

    

ALTA ogłasza nową strategię do 2022 r., chce sprzedać część projektu Siewierz Jeziorna i rozszerzyć profil działalności

24.05.2018

 Spółka ALTA - inwestor pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna, właściciel spółki TUP Property S.A. posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych - ogłasza nową czteroletnią strategię na lata 2018-2022. Chce m. in. sprzedać część flagowego projektu i angażować się w projekty rewitalizacji, planowania i zarządzania obszarami miejskimi. 

    

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

27.02.2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTA wybrało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie podczas WZA zatwierdzono rezygnację Lesława Moritza z zasiadania w RN. Nowi członkowie, Marek Garliński i Krzysztof Kaczmarczyk, spełniają kryteria niezależności, co oznacza, że Rada będzie składać się wyłącznie z członków niezależnych. Radzie Nadzorczej powierzono funkcję Komitetu Audytu.

    

Kalendarz publikacji raportów okresowych

31.01.2018

Raport roczny za 2017r. 19 kwietnia 2018r. Raport kwartalny za I kwartał 2018r. 23 maja 2018r. Raport półroczny za I półrocze 2018r. 5 września 2018r. Raport kwartalny za III kwartał 2018r. 21 listopada 2018r.

    

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

22.01.2018

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A., na dzień 27 lutego 2018 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.

    

Koniec okresu wyłączności negocjacji umożliwi rozważenie ofert innych inwestorów w Siewierzu Jeziornej

31.10.2017

Spółka Chmielowskie z portfela inwestycyjnego giełdowej spółki ALTA oraz firma Retail Concept zakończyły rozmowy dotyczące sprzedaży terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zabudowę handlowo-usługową w dzielnicy Siewierz Jeziorna. Rozmowy nie doprowadziły do podpisania wiążących umów.

    

ALTA wchodzi w drugie półrocze z portfelem umów do 2022 r. wartym blisko 36 mln zł

07.09.2017

Spółka ALTA opublikowała wyniki za I półrocze 2017 r. Głównie za sprawą przeszacowania wartości nieruchomości w jednej ze spółek-inwestycji odnotowano stratę netto w wysokości 1,9 mln zł. Jednocześnie główny projekt ALTA, Siewierz Jeziorna, wchodzi w drugie półrocze z pakietem umów na sprzedaż gruntów o wartości blisko 36 mln zł do 2022 r.

    

Dzielnica Siewierz Jeziorna z własnym monitoringiem jakości powietrza

10.08.2017

W dzielnicy Siewierz Jeziorna zamontowano urządzenie monitorujące jakość powietrza zaprojektowane przez zespół naukowców pracujących dla Politechniki Warszawskiej.

    
menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij