Aktualności

RODO

28.11.2018

    

Nowy adres siedziby ALTA S.A.

01.08.2018

Zarząd ALTA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dniem 1 sierpnia 2018r. ulega zmianie adres siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Emitenta: ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa Dotychczasowy adres siedziby Emitenta: ul. Bonifraterska 18, 00-203 Warszawa

    

ALTA ogłasza nową strategię do 2022 r., chce sprzedać część projektu Siewierz Jeziorna i rozszerzyć profil działalności

24.05.2018

 Spółka ALTA - inwestor pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna, właściciel spółki TUP Property S.A. posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych - ogłasza nową czteroletnią strategię na lata 2018-2022. Chce m. in. sprzedać część flagowego projektu i angażować się w projekty rewitalizacji, planowania i zarządzania obszarami miejskimi. 

    

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

27.02.2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTA wybrało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie podczas WZA zatwierdzono rezygnację Lesława Moritza z zasiadania w RN. Nowi członkowie, Marek Garliński i Krzysztof Kaczmarczyk, spełniają kryteria niezależności, co oznacza, że Rada będzie składać się wyłącznie z członków niezależnych. Radzie Nadzorczej powierzono funkcję Komitetu Audytu.

    

Kalendarz publikacji raportów okresowych

31.01.2018

Raport roczny za 2017r. 19 kwietnia 2018r. Raport kwartalny za I kwartał 2018r. 23 maja 2018r. Raport półroczny za I półrocze 2018r. 5 września 2018r. Raport kwartalny za III kwartał 2018r. 21 listopada 2018r.

    

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

22.01.2018

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A., na dzień 27 lutego 2018 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.

    
menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij