ALTA ogłasza nową strategię do 2022 r., chce sprzedać część projektu Siewierz Jeziorna i rozszerzyć profil działalności

24.05.2018
    

 Spółka ALTA – inwestor pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna, właściciel spółki TUP Property S.A. posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych – ogłasza nową czteroletnią strategię na lata 2018-2022. Chce m. in. sprzedać część flagowego projektu i angażować się w projekty rewitalizacji, planowania i zarządzania obszarami miejskimi. 

Głównymi celami strategii z 2013 r. były rozwój pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna oraz sprzedaż aktywów nieruchomościowych przez TUP Property, spółkę kontrolowaną przez ALTA. W ramach działalności TUP Property zrewitalizowano, przekształcono i sprzedano niezabudowane nieruchomości deweloperom z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, o łącznej wartości około 40 mln zł. Spółka TUP Property znacząco obniżyła zadłużenie kredytowe (do ok. 7,6 mln zł na koniec 2017 r.). 

W Siewierzu Jeziornej, na gruntach zakupionych w 2008 r., od podstaw zaprojektowano dzielnicę mieszkalną. Na ok.120 ha położonych w północnej części aglomeracji katowickiej zaplanowano również tereny pod budownictwo komercyjne oraz tereny rekreacyjne. Spółka celowa realizująca projekt w Siewierzu uzyskała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dokonała podziału gruntów i sprzedała działki budowlane deweloperom, którzy zbudowali budynki i sprzedali mieszkania i domy mieszkańcom nowej dzielnicy. W Siewierzu Jeziornej mieszka obecnie prawie 100 rodzin, ponad 160 mieszkań i domów jest w trakcie budowy. Wartość sprzedaży działek w Siewierzu to około 16 mln zł, kolejne 22 mln zł to umowy przedwstępne sprzedaży gruntów na najbliższe trzy lata. Dzięki temu rozwój projektu Siewierz Jeziorna mógł być finansowany ze środków własnych, bez finansowania bankowego. 

Nowa strategia na lata 2018-2022 

Wykorzystując doświadczenia i wiedzę zebraną przy realizacji dotychczasowych projektów Zarząd ALTA opracował nową strategię na lata 2018-2022. Oprócz dalszej sprzedaży pozostałych nieruchomości TUP Property, określono nowe obszary aktywności Spółki. – Podstawową działalnością ALTA będzie współinwestowanie w projekty rewitalizacji i planowania obszarów miejskich, zarządzanie takimi projektami, jak też inspirowanie i inwestowanie w szeroko pojęte obszary zaspokajania potrzeb mieszkańców miast – zarówno technologiczne (smart city), jak i socjalne (sharing economy). Stworzenie od podstaw dzielnicy Siewierz Jeziorna było ogromnym wyzwaniem, dzięki któremu zgromadziliśmy unikalną wiedzę i doświadczenia. Zamierzamy je wykorzystać w innych miejscach w Polsce mówi Robert Jacek Moritz, Prezes ALTA. 

Spółka planuje również częściowe wyjście z projektu Siewierz Jeziorna. – Środki pozyskane ze sprzedaży projektu Siewierz Jeziorna chcemy w dominującej części przeznaczyć na wypłaty dla akcjonariuszy w drodze dywidend i buy-backu dodaje Robert Jacek Moritz 

Zarząd ALTA deklaruje, że w każdym z potencjalnie realizowanych w przyszłości projektów Spółka w pierwszej kolejności rozważać będzie wpływ podejmowanych przedsięwzięć na społeczeństwo i środowisko. 

 

 

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij