ALTA wchodzi w drugie półrocze z portfelem umów do 2022 r. wartym blisko 36 mln zł

07.09.2017
    

Spółka ALTA opublikowała wyniki za I półrocze 2017 r. Głównie za sprawą przeszacowania wartości nieruchomości w jednej ze spółek-inwestycji odnotowano stratę netto w wysokości 1,9 mln zł. Jednocześnie główny projekt ALTA, Siewierz Jeziorna, wchodzi w drugie półrocze z pakietem umów na sprzedaż gruntów o wartości blisko 36 mln zł do 2022 r.

Wynik finansowy ALTA kształtowany jest głównie poprzez wycenę akcji i udziałów Spółek stanowiących inwestycje ALTA. Wraz z postępami i rozwojem inwestycji, wycena aktywów ALTA, głównie nieruchomości, jest sukcesywnie aktualizowana. W I półroczu 2017 r. dokonano odpisu aktualizującego wartość spółki TUP Property S.A. o kwotę 1,7 mln zł. Jest to efekt zmiany kursu euro wobec złotego. Część przychodów spółek TUP Property i CP Tychy z czynszów oraz zobowiązania kredytowe realizowane są w euro, co wpływa na wycenę nieruchomości Spółki oraz jej podmiotu zależnego CP Tychy Sp. z o.o. W efekcie aktualizacji wartości udziałów i akcji spółek-inwestycji oraz bieżącej działalności w I połowie 2017 r. ALTA wykazała stratę netto w wysokości 1,9 mln zł, wobec straty 3,2 mln zł rok wcześniej.

ALTA wchodzi w drugie półrocze z rosnącym portfelem umów na sprzedaż gruntów w Siewierzu Jeziornej. Spółka Chmielowskie, należąca do ALTA, realizująca projekt budowy zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna podpisała do chwili obecnej wstępne umowy sprzedaży terenów na łączną kwotę 35,8 mln zł. Około 7,6 mln zł trafiło już do spółki Chmielowskie w formie zaliczek, pozostałe 28,2 mln zł będzie spływało do 2022 r.

– Bardzo ważną informacją jest to, że wycena posiadanych przez nas nieruchomości jest potwierdzana kolejnymi umowami i transakcjami sprzedaży. Obecne umowy z deweloperami zapewniają napływ gotówki do Spółki 2022 r., z czego największej transzy, blisko 9 mln zł, spodziewamy się w 2020 r. Rozmawiamy z kolejnymi  podmiotami zainteresowanymi zakupem gruntów i inwestycjami w Siewierzu Jeziornej. Projekt nabiera tempa i sądzę, że jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym będziemy mogli zacząć rozważać wypłatę dywidendymówi Prezes Zarządu ALTA, Robert Jacek Moritz.

Dotychczas w Siewierzu Jeziornej miejscowym planem zagospodarowania (MPZP) objęte są 40 ha. W czerwcu 2017 r. spółka Chmielowskie realizująca projekt wystąpiła do władz lokalnych o rozszerzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o cały obszar dzielnicy Siewierz Jeziorna. – Dzięki rozszerzeniu i modyfikacji planu będziemy mogli w sposób skoordynowany rozwijać cały projekt. Zwiększa się również obszar, który będziemy mogli oferować deweloperom pod budowę kolejnych budynków. Otworzymy też możliwość przebudowy skrzyżowania drogi dojazdowej do naszej dzielnicy z drogą krajową nr 1. To bardzo ważne w kontekście poprawy bezpieczeństwa, szczególnie że trwają rozmowy na temat komercyjnego wykorzystania gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie  dodaje Prezes Moritz.

Najważniejsze inwestycje ALTA S.A.

Spółka Zakres działalności Wycena spółki na 30.06.2017 r.

(mln zł)

Chmielowskie Sp. z o.o. Spółka jest właścicielem nieruchomości na której realizowany jest projekt Siewierz Jeziorna. Zajmuje się przygotowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji, sprzedażą działek budowlanych. 114,8
TUP Property S.A. Spółka posiada portfel nieruchomości na wynajmem o różnym przeznaczeniu: logistyczne, handlowe, biurowe – położone w różnych miejsca kraju. 58,4
pozostałe 1,0
RAZEM 174,2

Więcej informacji

 

 

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij