Kandydatury do Rady Nadzorczej

18.05.2009
    

Ponowną chęć uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej zgłosili:

Lesław Aleksander Moritz
Andrzej Łyko
Wojciech Babicki
Zenon Erwin Plichciński
Władysław Sobański

Nowym Kandydatem do Rady Nadzorczej jest:

Piotr Stobiecki

***

Lesław Aleksander Moritz, 71 lat – Przewodniczący Rady Nadzorczej TUP S.A.

Wykształcenie:
 • 1954 – 1956 Politechnika Warszawska, wydział Mechaniczno-Konstrukcyjny
 • 1956 – 1959 Uniwersytet Warszawski, wydział Prawa
 • 1966 – 1967 Uniwersytet Paryski, wydział Prawa
Przebieg pracy zawodowej:

  • 2002- 2005 PHC Sp. z o.o., Prezes zarządu
  • 1994- 2002 Servisco Sp. z o.o., Prezes zarządu
  • 1979-1994 PPRiE Servisco, założenie i zarządzanie firma
  • 1972-1979 American Export Services, Michigan i White Eagle Imports, Ontario, założenie i zarzadzanie  firma
  • 1970-1971 Biuro podróży Voyageur Travel w Detroit, założenie i zarządzanie firma
  • 1969-1970 Chrysler Motor Corporation, dział eksportu
  • 1968-1969 General Motors Technical Center Michigan, projektant
  • 1966-1967 Biuro podróży Tourpol w Paryżu

Andrzej Łyko, 60 lat – członek Rady Nadzorczej TUP S.A.

Wykształcenie:
 • magister ekonomii
 • studia Executive MBA (Master of Business Administration) na Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wraz Nottingham Trent University (Wielka Brytania)
Przebieg pracy zawodowej:
 • 09.2003 do chwili obecnej – Euro Centrum Sp. z o.o. – prezes zarządu
 • 05.1994 – 09.2003 – Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o. – prezes zarządu (100% kapitał szwajcarski – koncern SULZER AG)
 • 03.1993 – 04.1994 – SERVISCO Głuchowo – prezes zarządu – Dyrektor Spółki
 • 09.1992 – 12.1993 – Hurtimex Głuchowo – prezes zarządu – Dyrektor: działalność zarządcza na rzecz firmy SERVISCO
 • 10.1991 – 08.1992 – Market A/S Poznań – Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce
 • 01.1990 – 09.1991 – Drewbud – Nord, Poznań – Dyrektor Zakładu Marketingu, Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego
 • 03.1977 – 03.1990 – Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Biuro Handlu Zagranicznego :
  • od 12.1981 – Dyrektor ds. Sprzedaży całych zakładów Cegielskiego i Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego
  • od 09.1980 – Kierownik Działu Eksportu Części Zamiennych do Silników Okrętowych
  • od 03.1977 – samodzielny handlowiec, specjalista ds. licencji
 • 09.1976 – 03.1977 – Bekadex – Spomasz, Poznań, specjalista ds. handlowych
 • 01.1973 – 08.1976 – Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Biuro Handlu Zagranicznego – handlowiec, samodzielny handlowiec
 • 08.1971 – 12.1972 – Fabryka Obrabiarek RAFAMET, Kuźnia Raciborska, Biuro Eksportu – handlowiec
Znajomość języków obcych:
  • angielski – biegle w mowie i piśmie,
  • rosyjski – czynnie w mowie i piśmie, poziom dobry
  • niemiecki, serbsko-chorwacki, czeski – średnio, poziom komunikatywny

Wojciech Babicki, lat 50 – członek Rady Nadzorczej TUP S.A.

Wykształcenie wyższe prawnicze. W roku 1981 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Studiował także Filologię Angielską.

Przebieg pracy zawodowej:

  • Od 1988 roku adwokat
  • W latach 1988-1991 prowadził w Gdańsku indywidualną kancelarię adwokacką
  • Współzałożyciel polskich biur międzynarodowej Kancelarii Miller Canfield Paddock and Stone
  • Działa jako arbiter Sądu Polubownego; jako adwokat specjalizuje się w prawie handlowym, podatkowym i bankowym, zajmuje się również zagadnieniami prawa konkurencji i odpowiedzialności za produkt
  • Członek Rady Nadzorczej FCE Bank Polska SA (Ford Bank). Jest autorem publikacji z zakresu prawa bankowego oraz teorii prawa
  • Partner zarządzający w Miller Canfield W. Babicki A. Chełchowski i Wspólnicy Sp.K. – działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do TUP S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Zenon Erwin Plichciński, lat 72, członek Rady Nadzorczej TUP S.A.

 • Wykształcenie: wyższe, ekonomista
 • Specjalizacja zawodowa: planowanie strategiczne, finanse
Przebieg pracy zawodowej:
 • 2007 – doradca zarządu ECI S.A.
 • 2002 – 2007  doradca zarządu Concorde Investissement SA
 • 1999 – 2002   v-prezes zarządu PTE H-M-C, zarządzającego  OFE „Rodzina”
 • 1995 – 1999   v-prezes a następnie prezes zarządu VII  NFI
 • 1990 – 1995   dyr.dep.ekonomicznego,  v-prezes zarządu Banku Turystyki S.A.
 • przed 1990 rokiem – pracownik naukowy w Instytucie Planowania a następnie główny specjalista i dyrektor zespołu w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
Uczestnictwo w organach innych osób prawnych:
  • członek rady nadzorczej TUP Property SA

Władysław Oskar Sobański, 66 lat – członek Rady Nadzorczej TUP S.A.

Wykształcenie:
 • Ukończone w 1967 r. studia wyższe ekonomiczne na SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie
 • Ukończone w 1973 r. studium podyplomowe na SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie z zakresu elektronicznego przetwarzania danych
 • Ukończony w 1997 r. kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Doświadczenie zawodowe:
 • 2003-2008 Doradca Prezesa Zarządu TUP S.A.
 • 1990-2003 Założyciel i Prezes Zarządu Trans Universal Poland S.A. (obecnie TUP S.A.)
 • 1979-1990 I Z-ca Dyrektora w Zakładach Transportu Łączności w Warszawie
 • 1977- 1979 Kierownik Działu w ZETO-ZOWAR w Warszawie
 • 1976-1977 Główny Specjalista w Zakładzie Doświadczalnym „Orgam” w Warszawie
 • 1967-1976 Staż pracy w MZK w Warszawie,  Kierownik Działu Ekonomicznego, Z-ca Kierownika Ośrodka Przetwarzania Danych
Ponadto:
 • Począwszy od 1992 r. członek Rady Nadzorczej w kilku spółkach (w tym giełdowej)
 • Członek Rady Nadzorczej TUP Property S.A.
Funkcje społeczne:
  • Były członek Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w spółdzielczości mieszkaniowej
  • Były członek Zarządu klubu sportowego
  • Ławnik Sądu Okręgowego w Warszawie

Piotr Stobiecki, lat 33

Wykształcenie:
 • doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w Centrali Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie w Departamencie Ryzyka Rynkowego. W kolejnym roku pracy współuczestniczył w tworzeniu Systemu Informacji Kierownictwa dla Banku w Departamencie Informacji Zarządczej. W roku 2001 rozpoczął pracę w Departamencie Rewizji Finansowej w Poznaniu w firmie HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Specjalizuje się w problematyce zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. W latach 2003-2005 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Audytu – biura w Warszawie. Był odpowiedzialny za rozwój nowego oddziału oraz obsługę klienta
w całym procesie realizacji usługi. Obok zarządzania oddziałem uczestniczył bezpośrednio w realizacji projektów audytorskich w kilkudziesięciu podmiotach gospodarczych.

W chwili obecnej pracuje na stanowisku Partnera Zarządzającego w Spółce HLB Sarnowski & Wiśniewski  Spółka z o.o. oraz jako adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest także wykładowcą Szkoły Giełdowej organizowanej przez GPW w Warszawie. Członek Rad Nadzorczych Spółek notowanych na GPW.

Uzasadnienie:

Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej Państwa firmy byłoby dla mnie dużym wyróżnieniem, a także interesującym wyzwaniem.

 

 

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij