Podpisanie aneksu do umowy dotyczącej sprzedaży projektu Modena Park

23.12.2009
    

Na wniosek Opal Property Development należąca do Grupy TUP spółka Tanis Investments zawarła dziś aneks ze spółką Modena Park, należącą do Grupy Opal. Zgodnie z nim termin spłaty przez Modena Park drugiej raty wraz z odsetkami za kupno poznańskich nieruchomości, został przesunięty z 31 grudnia 2009 r. na 31 marca 2010 r.

Aneks dotyczy umowy zawartej w kwietniu 2008 r. Na jej podstawie Tanis Investments sprzedał Grupie Opal nieruchomości o powierzchni 21 tys. m kw., na których mieściła się była fabryka odzieży w Poznaniu. Na terenach tych, dzięki opracowanemu planowi rewitalizacji i koncepcji zagospodarowania, ma być realizowany projekt kompleksu budynków mieszkaniowych i biurowych. Wartość wspomnianych nieruchomości została określona na 65 mln zł. Zapłata za nie była podzielona na dwie raty, z czego pierwsza została już zrealizowana (40 mln zł), a druga w wysokości 25 mln zł plus odsetki miała zostać spłacona do końca 2009 r.

– Nasz partner, Grupa Opal, zwrócił się do nas z prośba o przedłużenie terminu płatności o trzy miesiące. Zgodziliśmy się na to, ustalając określone w aneksie warunki – mówi Robert Jacek Moritz, Prezes firmy inwestycyjnej TUP.

Zgodnie z podpisanym aneksem, Modena Park zapłaci Tanis Investments pozostałą kwotę wraz z odsetkami w terminie do 31 marca 2010 r. Oprocentowanie środków pozostających do spłacenia (25 mln zł) wyniesie w I kw. 2010 r. 8% w stosunku rocznym. Warunkiem wejścia aneksu w życie jest zapłata przez Modena Park 500 tys. zł na rzecz Tanis Invetsmnets do 5 stycznia 2010 r. (w finalnym rozliczeniu kwota ta zostanie uwzględniona jako zaliczka).

Modena Park zobowiązała się także umożliwić Tanis Investments przeprowadzenie w I kw. 2010 roku przeglądu wszystkich spraw oraz stanu majątkowego spółki.

Pozostałe postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości (w tym hipoteka kaucyjna łączna, do kwoty 31 mln zł, ustanowiona na rzecz TUP jako zabezpieczenie rozliczenia wynikającego z drugiej raty), pozostały bez zmian.

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij