Ponad 9 mln zł zysku w pierwszym półroczu 2011

18.08.2011
    
TUP S.A. w I półroczu 2011r. wypracowała zysk netto 9 987 tys. zł, wynik skonsolidowany wyniósł 11 464 tys. zł

Wynik finansowy TUP S.A. za I półrocze 2011r. jak i okresy poprzednie kształtowany jest poprzez wycenę akcji i udziałów spółek zależnych i stowarzyszonych. Zarząd TUP S.A. wycenia je w wartości godziwej przez wynik finansowy, tj. zgodnie z MSR 27 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wycena w jednostkach zależnych” oraz MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujawnienia i wycena”. Wycena poszczególnych podmiotów zależnych została zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2011r.

W okresie I półrocza 2011r. największy wpływ na wynik miała wycena Spółki TUP Property, która kwartalnie wycenia portfel nieruchomości komercyjnych. Największy udział we wzroście wartości portfela nieruchomości miała wycena nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Bażantów, dla której Spółka uzyskała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość ta podzielona na dwie części: część na której powstanie obiekt handlowy oraz osiedle mieszkaniowe Forest Hill, została wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę na wartość odpowiednio 4,0 i 25,8 mln zł.
Nieruchomości zostały wniesione aportem do spółek celowych, zależnych od TUP Property S.A.: Centrum Handlowe Bażanty Sp. z o.o. i Forest Hill Sp. z o.o. w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tych Spółek.
W najbliższym czasie czeka nas dużo pracy. Zamierzamy zdecydowanie obniżyć koszty stałe, z obecnych 2% wartości aktywów  do 1%. Jednocześnie planujemy oddzielenie w TUP Property zarządzania nieruchomościami komercyjnymi od projektów deweloperskich, co powinno usprawnić zarządzanie i przyśpieszyć wychodzenie z gotowych projektów. Jednocześnie przecena na rynkach otwiera dla naszej spółki nowe możliwości –– mówi Robert Jacek Moritz, Prezes Zarządu TUP S.A.
menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij