Porozumienie dotyczące sprzedaży spółki Modena Park

07.07.2011
    

Dnia 7 lipca 2011 roku TUP Spółka Akcyjna podpisała z firma Opal Property Developments porozumienie dotyczące możliwości nabycia Spółki Modena Park Sp. z o.o przez TUP S.A. Opal Property w związku z niemożnością spłacenia wierzytelności stanowiącej drugą część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park zaproponował sprzedaż 100% udziałów dłużniczki za 1 zł. Podpisane dzisiaj porozumienie umożliwi spółce TUP S.A. przejęcie projektu i możliwość jego realizacji.

Zgodnie z porozumieniem, TUP S.A. rozważa zakup 100% udziałów Dłużniczki po spełnieniu określonych warunków:


1.  Opal Property Developments przygotuje sprzedaż udziałów Dłużniczki w ten sposób, że jej majątek będzie stanowić wyłącznie Nieruchomość objętą projektem Modena Park i wszystkie prawa związane z posiadaniem Nieruchomości, natomiast po stronie zobowiązań pozostanie wierzytelność TUP oraz Wierzytelność Banku-kredytodawcy Dłużniczki a także zobowiązania wynikające z wynajmu i zarządzania Nieruchomością.
2.Uzgodnienia z Bankiem-kredytodawcą zadowalających warunków dla dalszej realizacji projektu Modena Park

 
Opal Property Developments zobowiązał się do realizacji warunków porozumienia do 28 lipca 2011r., aby umożliwić TUP S.A zakup udziałów Dłużniczki w dniu 29 lipca 2011r.

Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka) jest spółką zależną od Opal Property Development S.A., podmioty te należą do Grupy Kapitałowej Meydan Group. 31 kwietnia 2008 r. Grupa TUP podpisała ze spółką z australijskiej grupy Opal Property Developments finalną umowę sprzedaży projektu Modena i poznańskich nieruchomości (projekt został wyceniony na 65,6 mln zł). Jednak Opal Property Development nie wywiązał się z zawartej umowy i nie zapłacił drugiej raty za nieruchomość w kwocie 27 620 321 wraz z należnymi odsetkami.

Już w sprawozdaniu finansowym za 2010r. oceniając wartość ww. aktywa zwróciliśmy uwagę, że terminowe uregulowanie wierzytelności obarczone jest niepewnością W związku z tym Zarząd TUP S.A. na dzień 31.12.2010r. utworzył odpis aktualizujący – mówi Robert Jacek Moritz Prezes TUP S.A. W tej chwili oceniamy możliwość realizacji tego projektu i uzyskanie finansowania. Zawarte dzisiaj porozumienie otwiera nam drogę do takiego rozwiązania i wierzę że powstanie nowego kompleksu mieszkaniowego na terenie byłych zakładów Modena jest już tylko kwestią czasu.

Proces rewitalizacji poznańskich zakładów odzieżowych Modena TUP S.A. rozpoczął w połowie 2005 r., modernizując jego styl zarządzania i wydobywając z niego największe atuty. Jednym z nich były cenne nieruchomości po byłej fabryce odzieży, znajdujące się w centrum Poznania (dzielnica Jeżyce). Zgodnie z opracowanym projektem („Modena Park”) na terenie byłych zakładów ma powstać kompleks budynków mieszkaniowych. Obok odrestaurowanych, zabytkowych budynków, znajdą się nowo wybudowane, dające w sumie niemal 40 tys. m kw. powierzchni użytkowej (mieszkania, biura, sklepy, park). Cały projekt powstał na zlecenie TUP w ramach warsztatów urbanistycznych Charette, które zakładają udział w procesie projektowania przestrzeni nie tylko specjalistów (np. architektów, urbanistów), ale także przedstawicieli wielu grup interesu, jak choćby władz lokalnych i mieszkańców.

Projekt został zakwalifikowany przez władze Poznania do programu Jessica („Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas”) czyli projektu unijnego opracowanego przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), mającego na celu  wspieranie trwałych inwestycji w obszarach miejskich, przyczyniających się do ich rozwoju i rewitalizacji zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij