Prognoza wyników

28.12.2005
    

28.12.2005 roku zarząd Trans Universal Poland S.A. podał do publicznej wiadomości informacje o prognozowanych wynikach finansowych spółki na rok 2006.

 Analiza wyników bazuje na skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Trans Univeral Poland S.A., w której skład wchodzą: Euroconstruction  Sp. z o.o.; System SL  Sp. z o.o; Modena S.A. oraz Roda Sp. z o.o.

 Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. prognozowane są na poziomie 34,3 mln (trzydzieści cztery miliony trzysta tysięcy) PLN.  Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. prognozowany jest na poziomie 8,0 mln (osiem milionów) PLN. Podstawę prognozy stanowią plany finansowe spółek zależnych, w których dla wyniku grupy zasadnicze znaczenie mają planowane przychody ze sprzedaży 30% udziałów w spółce CJ International Ltd. Sp. z o.o.

 W 2005 roku firma Trans Universal Poland S.A. (TUP S.A.) zaprzestała działalności transportowej sprzedając udziały w firmie CJ International operatorowi logistycznemu Raben Logistics przypieczętowała ten etap działalności TUP S.A. W 2006 roku firma planuje silny rozwój działalności związanej z rewitalizacją poprzez rozwój grupy nieruchomościowej bazując m.in. na nieruchomościach  firmy Modena, a także nowych inwestycjach.

 

 

 

 

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij