Stanowisko Zarządu Portu Jachtowego Nieporęt Sp. z o.o. i Grupy Kapitałowej ALTA w sprawie przejęcia portów w Nieporęcie przez gminę

31.10.2013
    

W 2013 roku samorząd lokalny Gminy Nieporęt zamknął dwa działające Porty nad Zalewem Zegrzyńskim: Port Jachtowy Nieporęt i Port Pilawa. Próbując przejąć sprawnie działające przedsięwzięcia biznesowe samorząd działa nielegalnie, wbrew interesowi mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę.

Uważam, że prowadzenie portu jachtowego przez gminę jest nie tylko sprzeczne z prawem, ale również stoi w sprzeczności z  zasadami ustrojowymi, które leżą u podstaw demokracji i wolności gospodarczej.

Celem istnienia gminy nie jest prowadzenie przedsiębiorstw ani osiąganie dochodów, a realizowanie ustawowo wyznaczonych zadań z zakresu ładu przestrzennego, ochrony środowiska, edukacji , utrzymania porządku i innych  mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i osób znajdujących się z jakichkolwiek przyczyn na terenie gminy.

Zawłaszczanie kolejnych obszarów gospodarki przez władzę, czy to państwową, czy samorządową, skutkuje nieodmiennie upadkiem konkurencyjności gospodarki i zubożeniem obywateli. W przypadku Portów Jachtowych Nieporęt i Pilawa obowiązkiem gminy było zapewnienie ich właściwego działania dla dobra społecznego.

Zmiany zarządców portów gmina powinna dokonywać w drodze przetargu nieograniczonego, przy warunkach umożliwiających potencjalnym operatorom zwrot koniecznych inwestycji. Kryteriami w takim przetargu w żadnym razie nie powinna być stawka dzierżawy czy osiągnięta cena, a potencjalne długoterminowe korzyści, jakie dla przedsiębiorców i mieszkańców gminy taki port mógłby przynosić.

Narzucanie uciążliwych warunków prowadzenia działalności, brak odpowiedzi na pisma i wnioski kierowane przez spółkę do władz samorządowych w szczególności Wójta Gminy, są jaskrawym przykładem arogancji władzy i niezrozumienia celu istnienia wspólnoty gminnej.

Jako firma odpowiedzialna społecznie wykorzystamy wszystkie środki, aby położyć temu kres.

 

Robert Jacek Moritz

Prezes Zarządu ALTA S.A.

 

 

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij