Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A.

27.02.2018
    

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTA wybrało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie podczas WZA zatwierdzono rezygnację Lesława Moritza z zasiadania w RN. Nowi członkowie, Marek Garliński i Krzysztof Kaczmarczyk, spełniają kryteria niezależności, co oznacza, że Rada będzie składać się wyłącznie z członków niezależnych. Radzie Nadzorczej powierzono funkcję Komitetu Audytu.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej wnoszą do niej wieloletnie doświadczenie zarówno branżowe, jak i z zakresu ekonomii i prawa.

Marek Garliński, kandydat zgłoszony przez Pana Roberta Moritza to ekspert z zakresu projektowania budowlanego z ponad 40-letnim doświadczeniem. Był prezesem firmy inżynierskiej PROCHEM, projektującej i realizującej inwestycje przemysłowe i obiekty budownictwa ogólnego. Od ponad 20 lat zasiada w Radach Nadzorczych, w części z nich jako przewodniczący. Marek Garliński pełnił także funkcje społeczne w licznych organizacjach branżowych, m.in. był wiceprezesem Rady Izby Projektowania Budowlanego, przewodniczącym Rady Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa i prezesem

Rady Fundacji Czysta Woda.

Krzysztof Kaczmarczyk, kandydat zgłoszony przez Investors TFI, jest finansistą z 18-letnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych oraz globalnych korporacjach, z szeroką znajomością rynków kapitałowych, giełd oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Pełni funkcję doradcy zarządu KGHM w zakresie inwestycji zagranicznych oraz strategii korporacyjnej. Był wiceprezesem ds. rozwoju i strategii w spółce EmiTel i zarządzającym w Departamencie Analiz Rynkowych Credit Suisse. Krzysztof Kaczmarczyk ma 10-letnie doświadczenie w nadzorze jako członek RN w spółkach notowanych na GPW.

Decyzję o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej podjął natomiast Lesław Moritz, który przez wiele lat aktywnie pracował na rzecz ALTA i wspierał Spółkę w realizacji jej planów. – Nadal czuję się mocno związany z ALTA. Jestem przekonany, że profesjonaliści, którzy właśnie dołączyli do Rady Nadzorczej Spółki będą skutecznie wypełniać obowiązki nadzorcze, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie. Pozostaję do dyspozycji Zarządu ALTA, o ile będzie potrzeba skorzystania z mojej biznesowej wiedzypowiedział Lesław Moritz.

Walne Zgromadzenie podjęło również decyzję o odwołania z Rady Nadzorczej Pana Michała Dorszewskiego,

– Rada Nadzorcza w naszej spółce zawsze pełniła ważną rolę nadzorczą i opiniodawczą. Rada pełni też obowiązki Komitetu Audytu. Cieszę się, że do tego aktywnie działającego zespołu dołączają Marek Garliński i Krzysztof Kaczmarczyk. Jestem przekonany, że będziemy wielokrotnie korzystać z ich doświadczenia. Jednocześnie dziękuję Lesławowi Moritzowi, prywatnie mojemu ojcu, za wieloletnie wsparcie, nieoceniony wkład i aktywność w Radzie Nadzorczej. Dziękuję również Panu Michałowi Dorszewskiemu, za udział w pracach Rady Nadzorczej. powiedział Robert Jacek Moritz, prezes ALTA S.A.

Rada Nadzorcza Spółki ALTA liczy pięć osób. Oprócz nowo powołanych członków, zasiadają w niej: Andrzej Karczykowski (przewodniczący RN), Adam Parzydeł i Michał Błach.

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij