AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 269 845 zł i dzieli się na 15 269 845 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, które razem dają prawo do 21 700 113 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

  • 1 607 567 akcji serii A ( w tym: 1 607 567 akcji uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 5 głosów na WZ)
  • 13 504 778 akcji serii B
  • 117 500 akcji serii G
  • 40 000 akcji serii H

Podział wg % głosów:

Podział wg % akcji:

Najwięksi akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale podstawowym Udział w głosach na WZ
Hlamata Holdings 7 769 708 14 044 908 50,88% 64,72%
Robert  Moritz 101  000 101 000 0,66% 0,47%

Hlamata Holdings Ltd (podmiot zależny od Elżbiety Moritz)+ Robert Moritz na podstawie domniemania porozumienia

7 870 708 14 145 908 51,54% 65,19%
Investors TFI S.A. 1 685 483 1 685 483 11,04% 7,77%
 Razem:
menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij